สถิติการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2563

จำแนกตามห้อง 12 มกราคม 2564

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2563

สรุปภาพรวม 11 มกราคม 2564

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2563 (เรียนชดเชย)

สรุปภาพรวม 9 มกราคม 2564

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2563

สรุปภาพรวม 8 มกราคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2563

สรุปภาพรวม 7 มกราคม 2564

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2563

สรุปภาพรวม 6 มกราคม 2564

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2563

จำแนกตามห้อง 5 มกราคม 2564

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

สรุปภาพรวม 24 มกราคม 2564

วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563

จำแนกตามห้อง 30 ธันวาคม 2563

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563

สรุปภาพรวม 29 ธันวาคม 2563

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563

สรุปภาพรวม 28 ธันวาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 (เรียนชดเชย)

สรุปภาพรวม 27 ธันวาคม 2563 เรียนชดเชย

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563

สรุปภาพรวม 25 ธันวาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563

สรุปภาพรวม 24 ธันวาคม 2563

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563

สรุปภาพรวม 23 ธันวาคม 2563